Offerfonden_logo_dansk
Spar-Nord-Fonden-Logo-VarmSort-1200px
Ottarfonden logo

Fondene har muliggjorde, at Work in Progress CPH i 2018 kunne invitere 1500 unge gratis i teatret for at se blottet – en forestilling om voldtægt fra ofrets perspektiv. 

De unge deltog efterfølgende i en workshop, der berørte hverdagskommunikation og grænsesætning. Med og uden ord. 

Før og efter indsatsen arbejde eleverne med WP CPHs gratis skolemateriale, og de udfyldte et komplekst spørgeskema om adfærd, grænser og seksualiserede overgreb. Indsatsen og spørgeskemaundersøgelsen blev efterfølgende samlet i en afsluttende rapport.

Målet med indsatsen var at belyse de menneskelige konsekvenser af overgreb og skabe større forståelse for den offergjortes position generelt – i bedste fald en kulturbærende ændring af uønsket seksualiserende adfærd blandt unge. 

 

Spillesteder 

Samarbejdspartnere

Åben Skole København, Vendsyssel Teater, Odin Teatret/ Holstebro Kommune, Forsøgsstationen Haderslev/ Haderslev kommune, Folkestedet i Århus samt By- og kulturforvaltningen i Odense, Katrin Byreús, Susanne Bøgelund Storm har enten ydet praktisk, økonomisk eller viden til indsatsen.

 

Advisory Board

Linda Lund, Center for Seksuelle Overgreb Rigshospitalet; Louise Grønbæk Østergaard, psykolog; Henrik Vittrup, gynækolog og klinisk sexolog; Maria Vind, folkeskolelærer og Kasper Østerholdt Jensen, gymnasielærer.

 

Ansvar

 Indsatsens udførelse, indhold og resultater er alene WP CPHs ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af undervisningsmaterialet og rapporten, er WP CPHs egne og deles ikke nødvendigvis af fonde, samarbejdspartnere eller WP CPHs Advisory Board

 

Forestillingen

Er baseret på digtsamling blottet, der handler om voldtægt fra ofrets perspektiv. Om at få vrangen vendt ud på krop og sjæl.

Publikum følger en kvinde fra det øjeblik, overgrebet begås, og 25 år frem.

De poetiske tekster er baseret på forfatterens egen oplevelse og beskriver konsekvenserne af et overgreb på både kort og lang sigt.

Publikum bliver medoplevere til den kamp, et menneske skal igennem for at generobre sin krop, sin identitet og sin selvforståelse i mødet med familie, politi, læge, venner og samfundet generelt. 

Indsatsen blev afviklet 33 gange over 6 uger på 6 forskellige teatre i hele Danmark og set af ca. 1500 unge.

 

 

 

Workshop og spørgeskema

Forestillingen fungerede som et springbræt til at italesætte og perspektivere overgreb.

Workshoppen fokuserede på kommunikation, grænsesætning, samtykke, retten til egen krop, forståelsen af modstand og den offergjortes position mere generelt. Med og uden ord.

Workshoppen blev afviklet på spillestedet eller i gåafstand fra teatret. De unge arbejdede på gulvet i to grupper med en underviser i hver gruppe. De blev ikke bedt om at dele personlige erfaringer. 

Afslutningsvis blev elverne bedt om at udfylde et spørgeskema om adfærd, grænsedragning og seksualiserede overgreb, hvoraf 1.003 respondenter fuldførte. Kontrolgruppen bestod af 275 elever, som ikke havde deltaget i indsatsen.

 

 

 

 

materiale og rapport

Op til indsatsen anbefalede WP CPH, at underviserne arbejdede grundigt med de komplekse emner på skolen. 

WP CPHs havde udviklet gratis skolemateriale til før og efter indsatsen. Materialet downloades her:

Opsamlingen på indsatsen og spørgeskemaundersøgelsen kan læses i den afsluttende rapporten her. 

Digtsamlingen blottet kan købes på www.rebelwithacause.dk 

Iben 6 kopi copy 2

Iben Hendel Philpsen

Forfatter og iscenesætter. Ansvarlig for undervisningsmateriale, spørgeskema og rapport

Iris-Thomsen

Iris thompsen

Skuespiller

Maria Aarup-Sørensen 2

Maria Aarup-Sørensen

Skuespiller og workshopafvikler. Producent med ansvar for økonomi, presse og foto/trailer

Ditte-Maria

Ditte Maria le-Fevre

Skuespiller samt workshopud- og afvikler. Producent med ansvar for kontakt til skoler, teatre og kommuner samt film om indsatsen

Esben Stehouwer

Lys- og lydafvikler samt "roadie"

Maiken Vibe Bauer

Komponist

Michelle Berg

Fotograf samt klipper af trailer og film om indsats